26.04.2021, 11:41 1359

DHBT-2 ORTAÖĞRETİM SINAVI ANALİZİ

Selamlar Değerli Meslektaşlarım.

2020 DHBT sorularını analiz ettiğimiz yazı dizisinin son bölümünü teşkil eden bu yazımızda son olarak DHBT-2 Ortaöğretim sınav sonrası analizini yapacağım.

Sözlerimi kısa tutarak sınav sorularını analiz etmeye çalışalım inşallah.

1. Soru (Fıkıh): İlk sorumuz yine fıkıh bilgisi ile başlamış, soruda Hanefi Mezhebine mensup olan Ali Bey’in mal varlığı arasında sadece yağmur suyu ile sulanan tarlasından hasat ettiği 200 ton buğday ile sulama bedelini karşılayarak elde ettiği 20 ton fasulyesi bulunmaktadır. Birde üzerinden bir yıl geçmiş bulunan 400 gr. Altını da vardır. Buna göre Ali Bey’in vermesi gereken zekât miktarı ne kadardır. Sorusunun cevabı, 20 TON BUĞDAY- 1 TON FASÜLYE – 10 GR. ALTIN olacaktı.

2. Soru (Fıkıh): Fıkhi delillerle ilgili olarak bazı bilgiler verilmiş ve tanımlar verilmiş, verilen tanımların isimleri hangi şıkta doğru olarak sıralanmıştır sorusunun cevabı İSTİHSAN- KIYAS- İSTİSHAB olacaktır.

3. Soru (Fıkıh): Lisansüstü eğitim gören Mustafa ile ilgili bir parça verilmiş, bu parçada Mustafa bir kefaret örneği hakkında açıklamalar yapıyor. Mustafa’nın örnek verdiği kefaret türü hangisidir. Sorusunun cevabı, YEMİNİ BOZMA olacaktı.

4. Soru (Tefsir): Kitabü s-Seba adlı eserinde sahih kıraatleri yedi olarak belirleyen ve yapmış olduğu tasnif, sonraki dönemde İslam dünyasında büyük oranda kabul görmüştür. Buda sözü edilen Alim hangisidir. Sorusunun cevabı EBU BEKR B. MÜCAHİD tir.

5. Soru (Tefsir): Bir parça verilmiş, verilen parçada Hz. Muhammed’in Kur’an ilimleri hakkında bazı açıklamalar yapmış bu açıklamalara göre verilen şıklardan hangisinden bahsetmemiştir. Sorusunun cevabı GARİBUL KURAN olacaktı.

6. Soru (Tefsir): Kuran ilimlerinden hangisinin lugavi tefsirden en fazla yararlanır sorusunun cevabı VUCUH ve NEZAİR olacaktı.

7. Soru (Tefsir): Hz. Muhammed’in Kur’an ayetlerini tefsir yöntemiyle ilgili olarak bazı öncüller verilmiş, verilen bu öncüllerden hangileri doğrudur. Sorusunun cevabı 1 ve 2 olacaktı yani AYETLERİ OKUYUP GEREK GÖRDÜĞÜNDE ŞERH ETMEK öncülü ile ASHABIN SORU YOLUYLA DİKKATİNİ ÇEKTİKTEN SONRA AÇIKLAMAK öncülü doğru olan cevaplardı.

8. Soru (Hadis): Soruda Tabiun’dan Hüşeym b. Beşir in ilim yolculuğu ile ilgili bazı bilgiler verilmiş ve göstermiş olduğu bu çaba hangi kavramla isimlendirilmektedir. Sorusunun cevabı RİHLE olacaktı.

9. Soru (Hadis): Bir parça verilmiş bu parçada çok hadis rivayet eden 7 sahabeden söz edilmiş bu bilgiler ışığında 7 Abdullah’ın çok hadis rivayet eden 7 sahabe arasına girememesinin nedeninedir. Sorusunun cevabı, HZ. MUHAMMED’LE GEÇİRDİĞİ ZAMANIN OLDUKÇA KISA OLMASI şıkkı olacaktı.

10. Soru (Hadis): Aşağıdakilerden hangisi uydurma hadislerin ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir? sorusunun cevabı, DAHA HACİMLİ ESER ORTAYA KOYMA ÇABASI olacaktı.

11. Soru (Akaid ve Kelam): Soruda Gazali’nin Allah’ın Mahlukatı Üzerindeki Hikmeti başlıklı risalesinden bazı bilgiler verilmiş, verilen bilgilere göre Gazali, Allah’ın varlığıyla ilgili delillerden hangisine dikkat çekmektedir. Sorusunun cevabı NİZAM olacaktı.

12. Soru (Akaid ve Kelam): Bir parça verilmiş ve bu parçada Mutezile mezhebinin vahiy-akıl ilişkisi konusundaki görüşleri anlatılmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda Mutezili bir alim genetiği değiştirilmiş bir ürün hakkında aşağıdakilerden hangisini söyleyebilir. Sorusunun cevabı, İÇERİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞINA VERECEĞİ ZARAR DİKKATE ALINARAK HÜKÜM VERİLİR.

13. Soru (Akaid ve Kelam): Eşariilik Mezhebi’nin kurucusu olan Ebul Musa el Eşari’nin kelama dair yazmış olduğu eser sorulmuştur. Sorunun cevabı EL-İBANE en USULİ D- DİYANE olacaktı.

14. Soru (Akaid ve Kelam): Soruda kelamcıların çoğunluğuna göre İslam İnanç Esasları üç temel başlık altında ele alınır bilgisi verilerek bu üç temel başlığın isimleri sorulmuştur. Sorunun cevabı İLAHİYAT – NÜBÜVVAT - SEMİYYAT olacaktı.

15. Soru (İslam Tarihi): Soruda Abbasiler dönemi Türk-Arap ilişkisi hakkında bazı bilgiler verilmiş, verilen parçadaki gelişmelerde aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmuştur. Sorusunun cevabı TALAS SAVAŞI/nda TÜRKLER’İN ABBASİLERİN YANINDA YER ALMASI olacaktı.

16. Soru (İslam Tarihi): Bir parça verilmiş, bu parçada Hz. Ebubekir tarafından çözüme kavuşturulan bazı sorunlar hakkında bilgiler verilmiştir. Çözüme kavuşturulan bu sorunlar İslam Tarihin de hangi isim ile adlandırılmaktadır. Sorusunun cevabı, RİDDE olacaktı.

17. Soru (İslam Tarihi): Bir parça verilmiş, bu parçada bir kurum hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Kamu düzenini ve toplum ahlakını korumak özel olarak da çarşı ve Pazarın denetimini ve ticaretin güvenliğini sağlamak amacıyla bazı kişiler görevlendirilmiştir. Sözü edilen kurum hangisidir. Sorusunun cevabı HİSBE olacaktı.

18. Soru (Mezhepler ve Dinler Tarihi): Soruda bir parça verilmiş mezheplerin doğuşu ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre Mürcienin doğuşunda aşağıdakilerden hangisinin belirleyici etkisinden bahsedilmez sorusunun cevabı HRİSTİYANLARIN FİKRİ SALDIRILARI olacaktı.

19. Soru (Hitabet): Hutbe ve vaaz sırasında hatibin dikkat etmesi gereken ilkelerden biri değildir. Sorusunun cevabı ÇOĞUNLUĞUN GÖRÜŞÜNÜ ESAS ALMA olacaktı.

20. Soru (Mezhepler ve Dinler Tarihi): Martin Luther Almanya’da yaşamış Katolik bir papazdır. Katolik bir eğitim almasına rağmen o, inayet ve kurtuluş konularında mevcut söylem ve uygulamalara itiraz etmiş, kilisenin tavır ve işleyişiyle ilgili de pek çok eleştiride bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu eleştiriler arasında yer almaz. Sorusunun cevabı ESKİ AHİT OLARAK İSİMLENDİREN YAHUDİ KUTSAL METİNLERİNİN İKİNCİ PLANA İTİLMESİ olacaktır.

Böylelikle bir sınav sonrası analizlerinin son bölümünü de bitirmiş olduk.

Tüm sınava katılan hocalarımın hayırlı sonuçlar alması temennisi ve duasıyla Allah’a emanet olun.

Vesselam…

Yorumlar (0)
12
az bulutlu