16.04.2021, 00:14 1635

2021 MSÜ GİRİŞ SINAVI MATEMATİK SORU ANALİZİ

2021 MSÜ sınavı tamamlandı, sınava giren bütün öğrencilerimize öncelikle geçmiş olsun. MSÜ ve TYT sınavları ÖSYM tarafından yapıldığı için sınava giren öğrencilerin birçoğu bu sınavı TYT provası olarak görüyor. Geçmiş yıllara baktığımızda MSÜ ve TYT sınavlarındaki sorular paralellik gösteriyor. Bu da bize 2021 TYT sınavı hakkında ipucu veriyor.

2021 MSÜ sınavını değerlendirecek olursak, matematik sınavı genel anlamda orta düzey sorulardan oluşmakta, soruların çözümü çok uzun olmamakla birlikte, soruların metin kısımları uzun verilmiş. Öğrenciler bu nedenle sınavda süre problemi yaşamış olabilirler.

Geometri sorularında ağırlıklı olarak katlanan, döndürülen ve iç içe geçmiş şekillere yer verilmiş olup, son yıllarda ÖSYM’nin çok kullandığı soru kalıplarındandır. Öğrenciler şekilleri iyi analiz ettiklerinde soruları rahat bir şekilde çözmüşlerdir.

Sonuç olarak, 2021 TYT sınavında da soru metinlerinin uzun olacağını ve geometri de katlanan iç içe şekiller ile karşılaşacağımızı söyleye biliriz. TYT deki süre artışı öğrencileri biraz daha rahatlatacaktır. Genel olarak süreyi iyi kullanan, soruları çabuk anlayan öğrenciler çözüm konusunda eğer bilgi eksikliği yoksa sıkıntı yaşamayacaklardır.

Soruları analiz edecek olursak;

Kardeşlerin boyları ile ilgili olan soru basit bir ondalık sayı sorusu. Ondalık sayılarda dört işlem kullanılarak rahatlıkla çözülebilir.

Üslü ifadeler sorusu 9.3.4.1. nolu kazanımı kapsamaktadır. (Üslü ifadelerin özellikleri üzerinde durulur.) Taksonomik olarak kavrama basamağında bir sorudur. Önceki yıllarda da buna benzer sorular sorulmuştu.

Köklü sayı sorusu 9.3.4.2. nolu kazanımı kapsamaktadır.( Köklü ifadelerin özellikleri üzerinde durulur.) Taksonomik olarak kavrama basamağında bir sorudur. Köklü sayılarda dört işlem kullanılarak kolaylıkla çözülebilir.

İki tane dört işleme sayalı soru sorulmuş. TYT sınavında da buna benzer sorular geçmiş yıllarda soruldu. Boşluklara +,-,x, yazılması veya şekiller içine diğer sayıların toplamı, çarpımı gibi sonuçların yazılmasının istediği sorular her sene ÖSYM nin sınavlarında karşılaştığımız bir kalıp.

Modem sorusu şekil yeteneği gerektiren bir mantık sorusu, sayısal ve sözel mantık soruları son zamanlarda sınavlarda yer almaya başladı. Soruların öğrenciler açısından zorluğu okuma anlama kısmında genelde bu tür sorular fazla işlem gerektirmeden çözülebiliyor.

Temel kavramlar konusunda çok sık kullanılan klasik bir tek çift sorusu var. Benzer bir soru TYT sınavında da karşımıza çıkabilir. 

Terazi sorusu denklem kurmayı  gerektiren güzel bir problem. 9.3.5.2. nolu kazanımı kapsamaktadır. (Gerçek hayat durumlarını temsil eden sözel ifadelerdeki ilişkilerin cebirsel, grafiksel ve sayısal temsilleri ile ilgili uygulamalar yapılır.)

Sayı doğrusu sorusu rasyonel sayılar la işlem yapmayı gerektiren bir soru. Bezer bir soru 2 sene önce de yine MSÜ sınavında sorulmuştu. ÖSYM sayı doğrusu sorularını sıklıkla kullanıyor. Bazen problemlerde, bazen köklü sayılarda karşımıza çıkıyor.

Bölünebilme sorusu 9.3.2.1.nolu (Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer.) kazanımını kapsayan bir soru. Taksonomik olarak kavrama basamağında bir sorudur.

İki veya üç basamaklı sayıların çözümlenmesi içeren temel kavramlar sorusu da sınavda yer almış. Bunlar öğrencilerin çok alışık olduğu sorulardandır.

Faktörsel sayılar sorusu. Bir çok sınavda bu tarz sorular ile karşılaşıyoruz. Üstte bir açıklama ve açıklamaya uygun örnek ve şıklardan hangisi buna uygundur soruları. Artık öğrencilerin bu tarz sorulara alıştığını düşünüyorum. Biraz işlem gerektiren ama sonucu rahat buluna bilecek bir soruydu.

Küme sorusu temel kavramlar ile ilişkilendirilmiş. Hem şemayı anlamak hem de sayı kümesindeki sayıları doğru tespit etmek gerekiyor. Genelde kolay kazanımlarda soru hazırlanırken böyle iç içe kazanımlar ve konular olabiliyor.

Fonksiyon grafiği soruları ÖSYM tarafından çok tercih ediliyor. Bir benzeri 2019 TYT sınavında da soruldu. 10.2.1.3.nolu kazanım ( Fonksiyonların grafiklerini yorumlar.). Bu sene de benzer bir soru bekleye biliriz.

Şekiller ve sayılar arasında ilişki kuran işlem soruları hemen hemen her sene karşımıza çıkıyor. 2019 TYT sınavında yine buna benzer bir soru sorulmuştu. Bu tarz sorular TYT de yine karşımıza çıkabilir.

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri ile ilgili bir soru da sorulmuş. 9.5.1.1. nolu kazanımı kapsıyor. (Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar.). . Taksonomik olarak kavrama basamağında bir sorudur.

Sınavda 13 tane problem sorusu bulunuyor. Problemlerde tablo ve grafiklere yer verilmiş. 2019 TYT de 3 ,2020 TYT de 2 tane bunlara benzer sorular sorulmuştu. Bu sene de problemlerde tablo ve grafik yorumlamaya dayalı sorular gelebilir. Problemlerin zorluk derecesi genel olarak TYT den biraz daha kolaydı.

Olasılık sorusu beklenen tarzda anlamaya dayalı bir soru. İşlem becerisi gerektirmiyor. 10.1.2.2. nolu kazanımı kapsıyor. (Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. Gerçek hayat problemlerine yer verilir.)

İlk geometri sorusu iç içe geçmiş dikdörtgenlerden oluşan doğruda açılar sorusu. 9.4.1.1. nolu kazanımı kapsıyor. (Açı çeşitleri ve paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar hatırlatılır.) TYT de son yıllarda pek yer verilmeyen bir soru tipi.

Üçgen sorusu günlük hayat ile ilişkilendirilmiş. Özel üçgenler, benzerlik gibi temel konuları kapsayan bir soru. 2020 TYT deki tahterevalli sorusuna benzer bir şekil verilmiş.

Ayraç sorusu yine özel üçgenler ile çözülebilecek bir soru. Metin kısmı biraz uzun ama çözümü ise 5-12-13 üçgenini bilen birisi için oldukça kısa ve kolay.

Kağıt katlama soruları her sene karşımıza çıkacak artık. 2019, 2020 TYT ve 2020 MSÜ sınavlarında soruldu. 2021 TYT de kesin karşımıza çıkacaktır.

Çember ve daire ile ilgili sınavda 2 soru çıktı. Birinci soru çemberde açılar konusunda 11.5.2.1. nolu kazanımı kapsıyor. (Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar.) Dairenin alanı sorusu 11.5.4.1. nolu kazanımı kapsıyor. (Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur.)

Altıgen sorusunun bir benzeri 2019 TYT sınavında sorulmuştu. Artık öğrenciler katlanan ve kesilen geometrik şekiller içeren sorulara daha çok çalışmalı. 2021 TYT sınavında da buna benzer şekiller mutlaka sorulacaktır.

Katı cisimlerle ilgili 2 soru sorulmuş. Altıgen ve daire sorularında da olduğu gibi formüller soruda verilmiş. Bunlar öğrencilerin formül ezberlemekten ziyade onları nasıl kullanacağını ölçen sorular, son yıllarda ÖSYM nin diğer sınavlarında da bu tip sorular yer alıyor. 2020 TYT sınavında da bir birinin içiden çıkarılan prizma sorusu sorulmuştu.

Son sorumuz analitik geometri den. Doğruların kesim noktasını soran bir soru, tabi bunun için öğrencilerin doğru denklemlerini nasıl yazacağını da bilmesi gerekiyor. Son iki yıldır TYT de bu tarz sorular yer almıyor.

Yorumlar (0)
12
az bulutlu