16.04.2021, 14:01 430

2020 DHBT-2 Lisans Sınav Sonrası Analiz

Tekrardan herkese Selamlar değerli hocalarım.

Bir önceki yazımızda DHBT-1 ortak sorularına bakmaya çalışmıştık.

Bu yazımızda ise DHBT-2 Lisans düzeyinde sorulan soruların içeriğine ve cevaplarına bakmaya çalışacağız inşallah.

Tekrar etmek gerekirse lisans düzeyindeki soruların geneline baktığımızda bilginin yanında yorum eklenerek sorulduğunu ya da bilginin bir olay içersin de sorulduğunu görüyoruz.

Şimdi soruların içeriğine bakacak olursak,

1. Soru (Fıkıh): Soruda kişi ehliyetinin açıklaması yapılmış, ehliyet türleri hakkında bilgiler verilmiş ve vücub ehliyetinin açıklaması yapılarak açıklamaya göre bebeğin hakları arasında yer almayan şık KEFALET olacaktı. Zira diğer şıklarda verilen haklar bebeğin hakları arasında yer alır.

2. Soru (Fıkıh): Bu soru da dört öncül verilmiş ve bu öncüllerden hangileri geçici evlenme engeli olan kişiler arasında yer alır diye sorulmuştur. Sorumuzun cevabı ise 2 ve 4 olacaktı yani, EŞİN KIZ ARDEŞİ öncülü ile BİR BAŞKASI İLE EVLİ KADIN öncülü doğru olan cevaptı.

3. Soru (Fıkıh): Bu soru da ise Bir parça verilmiş bu parçada sözü edilen Mehir, Mehrin belirlenme şekli ve verme zamanına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur denmiştir. Bu sorunun cevabı ise belirlenme şekli olarak. MEHR-İ MÜSEMMA verme zamanı olarak da MEHR-İ MÜECCEL olacaktı.

4. Soru (Fıkıh): Cahiliye Dönemin de kadınlara değer verilmediği, İslamiyet ile birlikte kadınlara değer ve bazı haklar verildiği ile ilgili açıklama yapılmış ve daha sonra bir örnek verilerek mirastan pay alamayan kadınlar ölene yakınlığına göre miras hakkı tanımış hatta bazı durumlarda alacağı oranı erkek kardeşi ile eşitlemiştir. Ve aşağıdakilerden hangisi bu eşitliğe örnektir şeklinde sorulmuş bu sorusunun cevabı ise ÖLENİN ANA BİR, KIZ VE ERKEK KARDEŞLERİ şıkkı olacaktı.

5.Soru (Tefsir): Fahrettin Razi’nin Kuran ın tamamı tek bir sure hatta tek bir ayettir. Anlayışından hareketle sureler ve ayetlerin tertibi üzerinden anlam ilişkisi ortaya çıkarmıştır. Verilen bu parçada Kuran ilimlerinden hangisiyle ilişkilidir sorusunun cevabı MÜNESABETÜL KURAN olacaktı.

6.Soru (Tefsir): Arap kültüründe yeminlerin önemli bir yer tuttuğu ve Kuranı Kerim de de Arapların bu adeti korunmuş olduğu ve Kuran ın farklı yerlerinde birçok varlık üzerine yemin edilmiştir. Şeklinde bilgi verilmiş ve verilen şıklardan hangisi Kuran da üzerine yemin edilen varlıklar arasında yer almaz şeklinde sorulmuştur. Sorumuzun cevabı HZ MUHAMMED olacaktı.

7. Soru (Hadis): Kur'anı Kerim'de geçmiş peygamberler ve bazı kişilerle ilgili pek çok kıssa bulunmaktadır. Cümlesi ile başlayıp bu kıssalar hakkında parçada bilgi verilmiş, Peygamber efendimizi görmeden Müslüman olan Yemenli bir Yahudi bilginin rivayetler ile meşhur olduğu bilgisi verilerek verilen parçadaki Yahudi bilgin kimdir sorusunun cevabı ise KAB EL AHBAR olacaktı.

8. Soru (Hadis): Bu soru da ise Hadis edebiyatı ile ilgili bazı bilgiler verilmiş bu bilgiler ışığında sözü edilen eser hangisidir diye sorulmuş, sorumuzun cevabı İMAMI MALİK İN EL MUVATTASI doğru olan cevabımızdı.

9. Soru (İslam Tarihi): Başta İmamiyye olmak üzere bütün Şii mezheplerce, sözü ile başlayıp bazı bilgiler verilmiş bu bilgiler ışığında söz konusu olan olay hangisidir sorusunun cevabı ise GADİRİ HUM olayı olacaktı.

10. Soru (Hadis): Hadis rivayetlerinde dünya hırsının zararlarından bahsederek nefis terbiyesini teşvik eden bazı rivayetler hakkında bilgiler verilmiş ve bilgiler ışığında sözü edilen rivayetler aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer sorusunun cevabı ZÜHT olacaktı.

11. Soru (Kelam ve Akaid): Alemin bölünemeyen en küçük parçalardan oluştuğuna ilişkin kabul, düşünce tarihinin en eski tarihlerine götürür cümlesi ile başlayıp Demokritos bu kabulü felsefi bir düşünce haline dönüştüren ilk kişidir. Kelamcıların ise bu düşünceyi farklı yorumladığı hakkında bilgiler verilmiş ve bilgilere göre sözü edilen teori hangi kavramla ifade edilir sorusunun cevabı CEVHER İ FERD olacaktı.

12. Soru (Kelam ve Akaid): Sadece naslarda geçen Allah ın eli, yüzü, gözü, gelmesi, inmesi ve istiva etmesi gibi ifadeler haberi sıfatlar olarak tanımlanmış, mezheplerin bu sıfatları faklı yorumladığı açıklaması yapılmış buna göre öncüllerde verilen mezhepler den hangileri tevile başvurmuştur. Sorusunun cevabı 2 ve 4 olacaktı. Yani MATURİDİYYE ve ZEYDİYYE doğru olan cevaptı.

13. Soru (Kelam ve Akaid): Soru bir parça ile başlamış bu parçada Allah ın varlığı ve birliği ile ilgili delillerden söz edilmiştir. Bu bilgilere göre verilen şıklardan hangisi anlatılan parçadaki delillerle ilişkilendirilemez sorusunun cevabı ise FITRAT DELİLİ olacaktı.

14. Soru (Kelam ve Akaid): İnsan, haram olan bir şeyi yemekten ötürü kınanır ve cezayı hak eder cümlesi ile başlayıp haram olan şeylerin rızık sayılması halinde Allaha kötü bir fiil izafe edilmiş olur gibi görüşler verilmiş bahsedilen görüşü savunan mezhep hangisidir. Sorusunun cevabı ise MUTEZİLE olacaktı.

15. Soru (İslam Tarihi): Araplar arasında aslen Arap olmayıp sonradan Araplaşmış bir sınıfın oluştuğu hakkında bazı bilgiler verilmiş ve bu bilgiler ışığında bu gruba verilen isim hangisidir sorusunun cebaı ARAB-I MÜSTARİBE olacaktı.

16. Soru (İslam Tarihi): İslam kurumları tarihinde devlet görevlisi ve yaptığı görevle ilgili bazı öncüller verilerek eşleştirmeler yapılmış, bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur sorusunun cevabı 1 ve 3 olacaktı yani, ŞURTA- HALKIN EMNİYET VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAN BİRİM ve BERİD- POSTA VE HABERLEŞME TEŞKİLATI olacaktı.

17. Soru (Dinler ve Mezhepler Tarihi): Nizari İsmaililerden olan Hasan Sabbah a göre din hakkında bazı görüşler verilmiş ve bu görüşler sebebiyle Nizari İsmaililerine verilen isim hangisidir. Diye sorulan sorunun cevabı TALİMİYYE olacaktı.

18. Soru (Dinler ve Mezhepler Tarihi): Bu soruda Hariciler ile ilgili bazı bilgiler verilmiş, iman ve ameli bir bütün olarak görmekte oldukları ve büyük günah işleyenleri kafir olarak nitelendirdiği gibi bazı konular verilmiş ve bu konular üzerine Harici gruplar arasında ihtilaflar yaşandığı anlatılmıştır. Verilen şıklardan hangisinde verilen bu ihtilafların ortaya çıktığı bu konulara örnek verilebilir. Sorusunun cevabı KENDİLERİNE KATILMAYAN MÜSLÜMANLARI ÖLDÜRMENİN GEREKTİĞİ şıkkı doğru olan cevaptı.

19. Soru (Dinler ve Mezhepler Tarihi): Soruda bazı kiliseler hakkında bilgiler verilmiş. İsa Mesih in tek tabiata sahip olduğunu savunan kiliseler Monofizistler olarak adlandırıldığı gibi bilgilere verilerek bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisi bu Kilisler den değildir. Sorusunun cevabı NESTURİ olacaktı.

20. Soru (Dini Hitabet): Türkiye de vakit namazlarında okunan ezanlar ve yaygın olarak icra edildikleri makamlar ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır. Sorusunun cevabı AKŞAM-NİHAVENT olacaktı.

Ve bu şekilde DHBT-2 Lisans sorularına da değinmiş olduk.

Hakkınızda hayırlısı olsun diyerek gelecek yazımızda DHBT-2 Ön lisans Sorularını analiz etmeye çalışacağız inşallah.

Tüm meslektaşlarımın emeklerinin karşılığını almasını umut ederek saygıyla vesselam…

Yorumlar (0)
12
az bulutlu