13.04.2021, 23:04 396

2020 DHBT-1 Sınav Sonrası Analiz

Herkese selamlar değerli hocalarım!

Bir sınavı daha geri de bırakmış bulunmaktayız. Öncelikle sınava giren meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Umarım emek veren tüm arkadaşların emekleri karşılık bulur.

Hakkınızda hayırlısı olsun diyerek sınav içeriğine bakacak olursak sınavdan önce belirttiğimiz gibi bilgi ağırlıklı bir sınav oldu.

Kolay diyen arkadaşlar olduğu gibi zor bir sınavdı diyen arkadaşlarımız da oldu.

Sınavın ekseriyetine baktığımızda bazı soruların gerçek mana da çok kolay olduğu bazı sorularında çeldirici ve düşürücü olduğunu gördük. Öncelikle 20 sorudan oluşan DHBT-1 testinin ortaöğretim (imam hatip), ön lisans ve lisans düzeyi için ortak sorulardan oluşan bir test olduğunu not edelim.

DHBT-1 SORULARI ANALİZİ

1. Soru (İslam İnanç Esasları): Parçada geçen “Onların arkasında, dirilecekleri güne kadar devam edecek, dönmelerine engel bir perde vardır” ayetin cevabı BERZAH olacaktı. Zira bekleme söz konusu olduğu için

2. Soru (İslam İnanç Esasları): Deizm ile ilgili soruda verilen parçaya göre deizmi benimseyen bir kişinin “nübüvvet- ahiret-kitap” gibi iman esaslarından hangilerini benimser denmişti. Bu sorunun cevabı ise AHİRET olacaktı.

3. Soru (İslam İnanç Esasları): İslam düşünce tarihinde kendilerine vahiy ve peygamber ulaşmayan insanların durumu tartışma konusu olmuştur. Sorusunda bu dönemde yaşayan insanlara verilen isim sorulmuştur. Cevap EHLİ FETRET olacaktır.

4. Soru (İslam İnanç Esasları): Zuhruf Suresi 74-77. Ayetlerde sözü edilen melek hangisidir. Sorusunun cevabı MALİK olacaktır. Zira cehennemden sorumlu baş melektir.

5. Soru (İslam İbadet Esasları): Ayakları yıkamak yerine ayağa giyilmiş olan mest üzerine meshedebilme ruhsatı alimlere göre bir takım hususlara bağlanmıştır. Hanefilere göre hangisi bu husus içerisinde yer almaz sorusunun cevabı Mesh ruhsatına suyun az bulunduğu zamanlarda başvurulması gerekir” şıkkı yanlış olan şıktı.

6. Soru (İslam İbadet Esasları): Hanefilere göre Cuma namazının farz olabilmesi için gereken şartlar sorusunun cevabı VAKTİN GİRMİŞ OLMASI- MUKİM OLMAK yani 1ve 3 doğru olan cevaptı.

7. Soru (İslam İbadet Esasları): Hanefilere göre hangisi yolculuk haline özel hükümlerden biridir sorusunun cevabı PARASIZ KALDIĞINDA KENDİSİNE ZEKAT VERİLEBİLMESİ şıkkı doğru olan cevaptı.

8. Soru (İslam İbadet Esasları): Hac ibadeti esnasında erkeklerin yaptığı uygulamaların sıralaması sorusunun cevabı REMEL-HERVELE-IZDIBA sıralamasının bulunduğu şık doğru cevaptı.

9. Soru (Kur'an Bilgisi): Kuran da anlatılan mucizelerin verilen bilgilere göre hangi peygamberlere verilmiştir peygamber sıralaması hakkındaki cevap HZ İBRAHİM-HZ İSA- HZ MUSA verilen bilgilere göre böyle sıralanan şık doğru olandı.

10. Soru (Kur'an Bilgisi): Vahiy kelimesi verilen parçaya göre dini terminolojideki anlamı aşağıdaki ayetlerin hangisinde verilmiştir sorusunun cevabı D şıkkı ENBİYA 21/73 ayeti olacaktı.

11. Soru (Kur'an Bilgisi): Tecvid dersi alan Ayşe'nin kıraat esnasında almış olduğu kaideler arasında hangisine yer verilmemiştir. Sorusunun cevabı İDĞAM-I BİLA ĞUNNE şıkkı doğru olan cevaptır.

12. Soru (Kur'an Bilgisi): Müşriklerin Hz. Muhammed'i tebliğ görevinden vazgeçirmek için yapmış oldukları tekliflerden birini örnek vererek bu olay üzerine nazil olan sure sorusunun cevabı KAFİRUN suresi doğru olan cevaptı.

13. Soru (Siyer): Hz Peygamber in Uhud Savaşı'ndan sonra Müslümanların zayıf düşmediğini göstermek için hazırlatmış olduğu gazve ile ilgili verilen parçada sözü geçen gazve HAMRAÜLESED gazvesi doğru olan cevaptı.

14. Soru (Siyer): Soru da Yahudi toplulukları ile ilgili bazı bilgiler ile mücadele sebepleri verilmiş ve bu verilen bilgilerden kaçı ya da hangileri doğrudur ile ilgili sorunun cevabı BENİ KURAYZA VE HAYBERLİLER ile ilgili verilen bilgiler doğru olan cevaptı Beni Nadir ile ilgili verilen bilgi yanlıştı.

15. Soru (Siyer): Hudeybiye antlaşması ile ilgili bazı hususlar verilmiş ve bu hususlardan hangileri Müslümanları rahatsız etmiştir. Sorusunun cevabı 1 ve 3 yazan şık doğru olan cevaptı.

1 Hz. Muhammed'in “Resulullah” olarak yazılmasına müşriklerin karşı çıkarak sildirmesi.

3 Mekke'den Medine'ye iltica edenlerin iade edilmesi şeklinde bir maddenin yer alması.

16. Soru (Siyer): Hz. Peygamberin hacca gitmek isteyen 300 kadar Müslümanın başına hac yolculuğunda ve ibadet sırasında rehberlik etmek üzere görevlendirdiği Hac emiri kimdir. Tarzında sorulan sorunun cevabı HZ EBUBEKİR olacaktı.

17. Soru (İslam Ahlakı): İbadetlerle ilgili aslolan samimiyet ve Allah ın rızasıdır. Sözüyle başlayıp Bakara suresinden ayet vererek bu ayette hangi davranışın eleştirildiği sorusunun cevabı VERDİĞİ SADAKAYI BAŞA KAKMAK olacaktı.

18. Soru (İslam Ahlakı): Soruda Hucurat Suresi'nden bir ayet verilmiş ve “Kulak kabartmayın gizlilikleri araştırmayınız”. Hadisi verilerek her iki yerde de yasaklanan davranış sorulmuştur. Bu sorunun cevabı ise TECESSÜS olacaktı.

19. Soru (İslam Ahlakı): Soruda “Allah a yemin ederim ki, benden sonra şirke düşmenizden korkuyorum. Ancak ihtirasa kapılıp menfaat yüzünden birbirinize didişmenizden korkarım” hadisinde hangisinin kınandığı söylenemez diye sorulmuştur. Cevap KİBİR olacaktı.

20. Soru (İslam Ahlakı): Soru da Ali İmran Suresi'nden bir ayet verilmiş ve bu ayet ile ile ilgili aşağıdaki hangi ahlaki davranışlara yer verilmemiştir. Denmiştir. Bu sorunun cevabı ise AÇIK SÖZLÜ OLMAK olan şık olacaktı zira ayette cömert olmak, kendine hakim olmak, hatadan pişman olmak, bağışlayıcı olmak gibi davranışlara yer verilmiştir.

Evet Sayın Hocalarım DHBT-1 soru ve cevaplarına değindik. Sonraki yazılarımda DHBT-2 testlerinin sorularını da tek tek incelemeye gayret edeceğim.

Soruları zorluk ve kolaylık derecesine göre yorumlamanın şu aşamada doğru olmayacağına inanıyorum. Çünkü sorular kimilerine göre zor kimilerine göre de kolay gelmiş olabilir. Bu nedenle genel olarak orta seviyede bir sınav dersek daha doğru bir kanıya varmış oluruz.

Herkesin hakkında hayırlısı olsun temennilerimizi iletiyoruz.

Yorumlar (0)
12
az bulutlu